Υποτροφία κυβέρνησης του Μπρουνέι για δίπλωμα, πτυχίο και μεταπτυχιακόΓια να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد والشكر لله تبارك وتعالى ، وصلى الله وسلم على المصطفى محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Το Υπουργείο Εξωτερικών από τις 6 Ιανουαρίου 2021 με ευχαρίστηση καλεί τους διεθνείς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία κυβέρνησης του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Η ακαδημαϊκή συνεδρία ξεκινά τον Ιούλιο / Αύγουστο 2021. Το βραβείο υποτροφίας Μπρουνέι Νταρουσαλάμ παρέχει στους αιτούντες την ευκαιρία να αναλάβουν δίπλωμα, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
- Πανεπιστήμιο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ (UBD),
- Πανεπιστήμιο Ισλάμ Σουλτάν Σαλί Αλί (UNISSA),
- Πανεπιστήμιο Teknologi Μπρουνέι (UTB) και
- Politeknik Μπρουνέι (PB).

Υποτροφία κυβέρνησης του Μπρουνέι για δίπλωμα, πτυχίο και μεταπτυχιακό
Υποτροφία κυβέρνησης του Μπρουνέι για δίπλωμα, πτυχίο και μεταπτυχιακό

Ακολουθήστε το Instagram @SantriNabawi

ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

1. Οι αιτήσεις δεν περιορίζονται για τις χώρες μέλη του ASEAN, της Κοινοπολιτείας και του OIC.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ 18-25 ετών για προπτυχιακά και διπλωματικά προγράμματα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 35 για μεταπτυχιακά προγράμματα στις 31 Ιουλίου 2021.
3. Το βραβείο ΔΕΝ είναι επιλέξιμο για μόνιμους κατοίκους του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Προγράμματα που προσφέρονται, προσόντα συμμετοχής και οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ακόλουθους ιστότοπους:

1. UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM - www.ubd.edu.bn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
α) Πτυχίο Τεχνών
β) Πτυχίο Επιστημών
γ) Πτυχίο Επιχειρήσεων
δ) Πτυχίο Μηχανικής
ε) Πτυχίο Επιστήμης Υγείας
στ) Πτυχίο Ψηφιακής Επιστήμης

Γενικές απαιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αγγλικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω:
- βαθμολογία IELTS 6.0. ή
- TOEFL ελάχιστο συνολικό σκορ 550.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
α) Μεταπτυχιακό στο μάθημα:
- UBD School of Business & Economics
- Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah Institute of Health Science
- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Sultan Hassanal Bolkiah
- Σχολή Θετικών Επιστημών
β) Master από την έρευνα:
- Σχολή Τεχνών & Κοινωνικών Επιστημών
- UBD School of Business & Economics
- Σχολή Θετικών Επιστημών
- Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah Institute of Health Science
- Ακαδημία Σπουδών του Μπρουνέι
- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Sultan Hassanal Bolkiah
- Κέντρο Ισλαμικών Σπουδών Sultan Omar Ali Saifuddien
- Σχολή Ολοκληρωμένων Τεχνολογιών
- Κέντρο προηγμένων υλικών και ενεργειακών μελετών
- Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής
- Ινστιτούτο Ασιατικών Σπουδών

Γενική απαίτηση εισόδου
α) σχετικό πτυχίο με πτυχίο (Δεύτερη τάξη και άνω) ή το αντίστοιχο του
β) Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πτυχίο δεύτερης κατηγορίας μπορούν να εξεταστούν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχετική εργασιακή εμπειρία και διαθέτουν άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα
γ) βαθμολογία IELTS 6.0 ή ελάχιστη συνολική βαθμολογία TOEFL τουλάχιστον 550
δ) Για την αίτηση για προγράμματα Master by Research, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει μια Πρόταση Έρευνας στην Εφαρμογή UBD Online Admissions (OASys).

Διάρκεια σπουδών
- Δάσκαλος με μαθήματα
Η περίοδος σπουδών θα είναι δώδεκα (12) μήνες πλήρους απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με το πρόγραμμα.
- Μεταπτυχιακό στην Έρευνα
Η περίοδος σπουδών θα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλήρους απασχόλησης.

Διαβάστε τη λίστα των προγραμμάτων που προσφέρει το UBD και τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων εδώ http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/bdgs2021/UBD%20PROGRAMMES%202021-2022.pdf

2. UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI - www.unissa.edu.bn

Σχολή του Usuluddin
Σχολή Σαρία και Νομικής
Σχολή Αραβικής Γλώσσας
Σχολή Διαχείρισης Ισλαμικής Ανάπτυξης
Σχολή Ισλαμικών Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Ερευνητικό Κέντρο Halalan Thayyiban
Κέντρο Έρευνας Mazhab Shafii
Σχολή Ισλαμικής Τεχνολογίας

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πτυχιακού
- Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να παρακολουθήσουν μια συνέντευξη που διεξήγαγε η αρμόδια σχολή.
- Για προγράμματα με Αγγλικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον IELTS σκορ 6.0 ή TOEFL ελάχιστο συνολικό σκορ 550.
- Περάστε το τεστ απαγγελίας του al-Qur'an al-Karim από το Πανεπιστήμιο.
- Για προγράμματα με αραβικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμολογία ζώνης 6.0 στο Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αραβικής Γλώσσας (IALTS) ή να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή τοποθέτησης αραβικών (APT) από το Πανεπιστήμιο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
- Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακά προγράμματα ενδέχεται να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ανάγνωσης Ιερού Κορανίου που διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο.
- Εάν κριθεί απαραίτητο, οι αιτούντες ενδέχεται επίσης να κληθούν να παρακολουθήσουν μια συνέντευξη που διεξήγαγε η αρμόδια Σχολή / Κέντρο.
- Η αίτηση για πτυχίο έρευνας πρέπει να συνοδεύεται από ερευνητική πρόταση. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει, αλλά να μην περιορίζεται στην Εισαγωγή στο ερευνητικό θέμα. Ερευνητικοί σκοποί και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποθέσεων εργασίας, εάν υπάρχουν · Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας; Μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων δεδομένων · Απαιτήσεις πόρων και χρονοδιάγραμμα εργασίας (Διάγραμμα Gantt). Η ερευνητική πρόταση πρέπει να έχει μήκος περίπου 1.000 - 1.500 λέξεις.
- Για Αγγλικά προγράμματα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποκτήσουν τουλάχιστον μια μπάντα 6.0 για το IELTS, ή μια ελάχιστη συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 550 για το TOEFL.
- Για αραβικά προγράμματα, οι αιτούντες πρέπει να αποκτήσουν τουλάχιστον μια μπάντα 6.0 στο Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αραβικής Γλώσσας (IALTS) ή να περάσουν επιτυχώς το Αραβικό Έλεγχος Τοποθέτησης (APT).
- Για τα μαλαισιακά προγράμματα, οι αιτούντες πρέπει να λάβουν τουλάχιστον πίστωση στο GCE «O» Level Malay Language ή το αντίστοιχο.

Διαβάστε τη λίστα προγραμμάτων που προσφέρει η UNISSA και τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων εδώ http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/bdgs2021/UNISSA%20PROGRAMMES%202021-2022.pdf

3. UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI - www.utb.edu.bn

Σχολή Μηχανικών
UTB School of Business
Σχολή Πληροφορικής και Πληροφορικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μαθηματικών
Σχολή Σχεδιασμού
Κέντρο Επικοινωνίας, Διδασκαλίας και Μάθησης

Διαβάστε τη λίστα των προγραμμάτων που προσφέρει το UTB και τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων εδώ http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/bdgs2021/UTB%20PROGRAMMES%202021-2022.pdf

4. ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚ BRUNEI - www.pb.edu.bn

Σχολή Επιχειρήσεων (SBS)
Σχολή ΤΠΕ (SICT)
Σχολή Επιστημών Υγείας (SHS)
Σχολή Επιστημών και Μηχανικών (SSE)

Διαβάστε τη λίστα των προγραμμάτων που προσφέρει η PB και τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων εδώ http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/bdgs2021/POLITEKNIK%20PROGRAMMES%202021-2022.pdf


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η πλήρης λίστα των όρων και προϋποθέσεων της υποτροφίας θα παρασχεθεί στον αιτούντα μόλις επιλεγεί ως αποδέκτης υποτροφίας. Οι αιτούντες θα πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση που επιβεβαιώνει την κατανόηση και τη συμφωνία με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Ο αποδέκτης της υποτροφίας θα διευκολυνθεί ως εξής:
α) απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων, συμπεριλαμβανομένων των τελών αποδοχής, εξέτασης, εγγραφής και προσανατολισμού κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
β) αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης προς το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ από τη χώρα προέλευσης / χώρα κατοικίας του αποδέκτη υποτροφίας πριν από την έναρξη του μαθήματος και αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης από το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ στη χώρα προέλευσης / χώρα κατοικίας με την ολοκλήρωση του μαθήματος.
γ) μηνιαίο προσωπικό επίδομα 500 BND.
δ) μηνιαίο επίδομα γευμάτων 150 BND.
ε) ετήσιο επίδομα βιβλίου 600 BND.
στ) διαμονή στο κολέγιο κατοικιών.
ζ) επίδομα αποσκευών για αποστολή των προσωπικών αντικειμένων του αποδέκτη της υποτροφίας στη χώρα καταγωγής του / στη χώρα κατοικίας του μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, με μέγιστο ποσό:
- 250 BND σε χώρα εντός της περιοχής του ASEAN · ή
- 500 BND σε χώρα εκτός της περιοχής ASEAN.
η) ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Ο παραλήπτης υποτροφίας καλείται να λάβει επιπλέον ασφάλιση πριν από το ταξίδι του στο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ και για όλη τη διάρκεια της υποτροφίας με δικά του έξοδα.

2. Αυτή η υποτροφία δεν θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη υποτροφία, υποτροφία, επιχορήγηση ή δάνειο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή η υποτροφία μπορεί να τερματιστεί ή να ανακληθεί αμέσως εάν βρεθεί ο δικαιούχος υποτροφίας που κατέχει άλλη υποτροφία, υποτροφία, επιχορήγηση ή δάνειο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπουργείου.

3. Ο παραλήπτης υποτροφίας δεν ενθαρρύνεται να φέρει μαζί του μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια της Υποτροφίας. Κανένα επίδομα γάμου ή επίδομα τέκνου δεν καταβάλλεται στον παραλήπτη της υποτροφίας και δεν θα παρασχεθεί στέγαση σε συνοδευτικό σύζυγο ή παιδιά.

4. Δεν επιτρέπεται στον αποδέκτη υποτροφίας να αναλάβει αμειβόμενη εργασία ή να υπηρετήσει στο προσωπικό αντιπροσωπευτικής αποστολής οποιασδήποτε χώρας στο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

5. Ένας αποδέκτης υποτροφίας απαιτείται:
α) συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν αυτήν την Υποτροφία.
β) συμμορφώνεται με τους κανόνες και κανονισμούς του Πανεπιστημίου / Πολυτεχνείου του.
γ) σεβαστείτε τα έθιμα, τον πολιτισμό και την επίσημη θρησκεία του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.
δ) να τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.
ε) να μην συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες.
στ) να υποβληθεί σε έλεγχο υγείας στο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, εάν το κρίνει απαραίτητο το Υπουργείο Εξωτερικών.

6. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο αποδέκτης της υποτροφίας θα πρέπει να εγκαταλείψει το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ με άμεση ισχύ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ

1. Μπορείτε να κατεβάσετε τις φόρμες αίτησης από τον ακόλουθο σύνδεσμο

2. Τα έντυπα αιτήσεων πρέπει να συμπληρώνονται δεόντως και να εγκρίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Εθνικό Εστιακό Σημείο για υποτροφίες της χώρας του αιτούντος.

3. Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν επίσης δήλωση εκκαθάρισης ασφαλείας από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας / Αστυνομικό Τμήμα (δηλ., Δήλωση / έκθεση που πιστοποιεί ότι οι αιτούντες είναι απαλλαγμένοι από αστικές και ποινικές κατηγορίες)

4. Τα συμπληρωμένα έντυπα αίτησης αποστέλλονται μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: applyBDGS2021@mfa.gov.bn

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για αρχεία e-mail και συνημμένων είναι 10MB)

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι φόρμες αίτησης και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε μορφή Word Document / PDF / JPG (συμπιεσμένος (.zip) φάκελος)

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ πρέπει επίσης να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική αίτηση μέσω https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/

5. Δεν θα ληφθούν υπόψη τα ελλιπή έντυπα αίτησης.

6. Η ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των συμπληρωμένων εντύπων αίτησης, μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων, είναι το αργότερο στις 16:00 (ώρα Μπρουνέι) στις 15 Φεβρουαρίου 2021.

7. Ο αιτών μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη σε τόπους ή μέρη που καθορίζονται από τα ιδρύματα που προσφέρουν τα προγράμματα και να υποβάλει γραπτή εξέταση για να εκτιμήσει την επάρκεια του αιτούντος στην αγγλική / μαλαισιανή / αραβική γλώσσα (κατά περίπτωση) ).

8. Η κυβέρνηση του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τυχόν αιτήσεις. Η απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων είναι οριστική. Τυχόν διαφορές ή έρευνες σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται δεν θα ικανοποιηθούν. Μόνο επιτυχημένοι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail.
 
9. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Τμήμα τεχνικής βοήθειας
Τμήμα Διοίκησης
Υπουργείο Εξωτερικών
Bandar Seri Begawan BD2710
Μπρουνάι Νταρουσαλάμ

Τηλ: +673 2261177 ext. 310/155
Φαξ: + 673 2261250
E-mail: scholarship@mfa.gov.bn

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Έντυπο αίτησης (πληκτρολογημένο, όχι χειρόγραφο)
2. Φωτογραφία
3. Δευτεροβάθμιο / Πιστοποιητικό Bachelor (εξαρτάται από το πρόγραμμα που εφαρμόζετε)
4. Μεταγραφή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / πτυχίου
5. Αγγλική μετάφραση για πρωτότυπα έγγραφα που δεν είναι στα Αγγλικά
6. Δήλωση του σκοπού (στοιχείο 6 με τη μορφή)
7. Πιστοποιητικό γέννησης
8. Διαβατήριο
9. Πιστοποιητικό αστυνομίας
10. Δύο γράμματα αναφοράς (C1 & C2)
11. Κυβερνητική δήλωση

Ακολουθήστε το Telegram @SantriNabawi

Πνευματικά δικαιώματα @ YpotrofiesKaiIslam.BlogSpot.Com
29 Ιανουαρίου 2021

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια