Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Vistula για πτυχία Bachelor & Master στην ΠολωνίαΓια να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

Η υποτροφία Merit του Πανεπιστημίου Vistula παρέχει οικονομική υποστήριξη σε εξαιρετικούς νέους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν και να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές για το Πανεπιστήμιο Βιστούλα και τη Σχολή Φιλοξενίας της Βιστούλα.

Προθεσμία: 20 Αυγούστου 2021 / 15 Ιανουαρίου 2022
Σπουδές σε: Πολωνία
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2021 / Μάρτιος 2022

Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Vistula για πτυχία Bachelor & Master στην Πολωνία
Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Vistula για πτυχία Bachelor & Master στην Πολωνία

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Πανεπιστήμιο Vistula και το Vistula School of Hospitality είναι τα πιο διεθνοποιημένα πανεπιστήμια στην Πολωνία. Οι υποτροφίες απονέμονται σε εξαιρετικούς υποψηφίους από όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός από την Πολωνία, για να παρακολουθήσουν πτυχίο πλήρους απασχόλησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Bachelor ή Master που διατίθεται στο Πανεπιστήμιο Βιστούλα και στη Σχολή Φιλοξενίας της Βιστούλα.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ
Πανεπιστήμιο Vistula (Βαρσοβία, Πολωνία) και Vistula School of Hospitality (Βαρσοβία, Πολωνία)

ΕΠΙΠΕΔΟ/ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οποιοδήποτε μάθημα πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Βιστούλα και στη Σχολή Φιλοξενίας της Βιστούλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Χορηγούνται 70 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22.

ΑΞΙΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η υποτροφία Merit του Πανεπιστημίου Vistula καλύπτει ολόκληρη την περίοδο σπουδών υπό την προϋπόθεση υψηλών ακαδημαϊκών και εξωσχολικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών που εξηγούνται στους κανονισμούς του προγράμματος παρακάτω.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υποτροφία αξίας Vistula εάν:
• είναι μη Πολωνός πολίτης.
• έχουν αποδείξει εξαιρετικές ακαδημαϊκές και εξωσχολικές επιδόσεις.
• να διαθέτουν ελάχιστο πιστοποιητικό IELTS 6.0 ή ισοδύναμο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
• Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Merit του Πανεπιστημίου Βιστούλα.
• Πληρώστε το τέλος εγγραφής.
• Κάντε αίτηση για το επιλεγμένο πρόγραμμα Bachelor ή Master που διεξάγεται στα αγγλικά στο Vistula University ή στο Vistula School of Hospitality και λάβετε μια υπό όρους προσφορά ή μια προσφορά αποδοχής για να ξεκινήσετε τις σπουδές τον Οκτώβριο του 2021 ή τον Μάρτιο του 2022.
• Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανονισμών της υποτροφίας Vistula Merit. Η υποτροφία Merit του Πανεπιστημίου Vistula θα απονεμηθεί σε ανταγωνιστική βάση σε υποψηφίους που επιδεικνύουν ενθουσιασμό και την ικανότητα να είναι ένας εξαιρετικός διεθνής φοιτητής και έχουν ήδη επιδείξει εξαιρετικές ακαδημαϊκές και εξωσχολικές επιδόσεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MERIT VISTULA UNIVERSITY
για τους υποψηφίους του Vistula Group of Universities (Vistula University & Vistula School of Hospitality)

#1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Οι παρόντες Κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Αξίας του Πανεπιστημίου Βιστούλα, εφεξής καλούμενο "Πρόγραμμα υποτροφιών".
2. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Βιστούλα με έδρα τη Βαρσοβία, εφεξής «Διοργανωτής»,
3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι εθελοντική. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών σημαίνει ότι ο συμμετέχων δίνει τη συγκατάθεσή του/της με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Υποτροφιών, που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.
4. Συμμετέχων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορεί να είναι πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στο #2 του παρόντος Κανονισμού.
5. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών διαρκεί από 15 Ιουνίου 2021 έως 15 Ιανουαρίου 2022.

#2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών απευθύνεται στους υποψηφίους που θέλουν να ξεκινήσουν τις σπουδές Bachelor ή Master στο πρώτο εξάμηνο στο Vistula University ή στο Vistula School of Hospitality το φθινοπωρινό ή εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021/2022 στα αγγλικά και θα υποβάλουν πλήρες σετ των απαιτούμενων δικαιολογητικών αίτησης και καταβάλετε το τέλος εγγραφής έως τις 20 Αυγούστου 2021, σε περίπτωση εγγραφής για το Φθινοπωρινό 2021/22, ή έως τις 15 Ιανουαρίου 2022, σε περίπτωση
εγγραφές για την εαρινή πρόσληψη 2021/22. Όσοι σπούδασαν πτυχίο στο Vistula Group of Universities στο παρελθόν δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το Πρόγραμμα Υποτροφιών.
2. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών καλύπτει τους πολίτες όλων των χωρών του κόσμου εκτός από την Πολωνία.
3. Το ποσό του τέλους εγγραφής για μεμονωμένους τομείς σπουδών και περιφέρειες μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους του Πανεπιστημίου Vistula και του Vistula School of Hospitality.
4. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι:
- Τουλάχιστον 90% ΣΔΣ.
- Ελάχιστο IELTS 6.0 ή ισοδύναμο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας
- Επιστολή κινήτρων.
- Αποδεδειγμένη εξαιρετική εξωσχολική απόδοση.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει πρόσθετη συνέντευξη από την Επιτροπή του Προγράμματος Υποτροφιών.

5. Οι συμμετέχοντες που πληρώνουν το τέλος εγγραφής, υποβάλλουν ένα πλήρες σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων αίτησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας (20 Αυγούστου 2021, για το Φθινοπωρινό εισιτήριο 2021/22, ή 15 Ιανουαρίου 2022, για την Ανοιξιάτικη πρόσληψη 2021/22) και περάσουν τη συνέντευξη (εάν απαιτείται) μπορούν να λάβουν μία από τις υποτροφίες του Πανεπιστημίου Vistula Merit Scholarships, οι οποίες θα καλύπτουν το 100% των διδάκτρων για το 1ο
έτος σπουδών.
6. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, μόνο οι καλύτεροι υποψήφιοι θα λάβουν την Υποτροφία.
7. Ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορεί να συνεχίσει να είναι επιλέξιμος για πλήρη ή μερική υποτροφία στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- 100% υποτροφία για το επόμενο έτος χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει ΣΔΣ 4,75 ή υψηλότερο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους και έχει συμμετάσχει ενεργά σε εξωσχολικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων Mentorship και Ambassador κατά τη διάρκεια του έτους.
- Υποτροφία 50% το επόμενο έτος χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει ΣΔΣ 4,5 ή υψηλότερο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους και έχει συμμετάσχει ενεργά σε εξωσχολικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων καθοδήγησης και Ambassador κατά τη διάρκεια του έτους.
8. Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια του Προγράμματος Υποτροφιών για το επόμενο έτος, ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Προγράμματος Υποτροφιών μαζί με το πρακτικό του και την απόδειξη της εξωσχολικής επίδοσης κατά τη διάρκεια των σπουδών το αργότερο. από 1 μήνα πριν από την έναρξη του επόμενου έτους σπουδών.
9. Οι μελέτες θα διεξαχθούν στη Βαρσοβία.
10. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών δεν καλύπτει το κόστος διαμονής ή διατροφής.
11. Προϋποθέσεις παραίτησης από σπουδές περιγράφονται στη σύμβαση για το ύψος και τις προϋποθέσεις χρέωσης διδάκτρων για σπουδές.
12. Εάν ο Συμμετέχων του Προγράμματος Υποτροφιών δεν ξεκινήσει σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 ή παραιτηθεί από σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βιστούλα ή/και στη Σχολή Φιλοξενίας Βιστούλα κατά τη διάρκεια/ή μετά το έτος σπουδών για το οποίο έχει χορηγηθεί η Υποτροφία, θα υποχρεούται να καταβάλει το πλήρες δίδακτρο χωρίς Υποτροφία για όλη την περίοδο προηγούμενων σπουδών. Εάν ο υπότροφος δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό του, υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση για άρση της υποχρέωσης επιστροφής της υποτροφίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή του Προγράμματος Υποτροφιών.
13. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές προσφορές του Vistula University ή του Vistula School of Hospitality.
14. Η ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Υποτροφιών εποπτεύεται από το προσωπικό του Διοργανωτή, το οποίο, εάν χρειαστεί, θα βοηθήσει στην επίλυση αμφιβολιών σχετικά με τους κανόνες του Προγράμματος Υποτροφιών, καθώς και με τις πρόνοιες και την ερμηνεία των Κανονισμών του.

#3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Τα παράπονα σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στη διεύθυνση Διοργανωτή ή άλλως άκυρα.
2. Μια γραπτή καταγγελία θα πρέπει να περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την ακριβή διεύθυνση του ατόμου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Υποτροφιών καθώς και λεπτομερή περιγραφή και ένδειξη του λόγου της καταγγελίας.
3. Τα παράπονα θα εξετάζονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον Διοργανωτή.
4. Η απόφαση σχετικά με την καταγγελία είναι η τελική και δεσμευτική θέση του Διοργανωτή.

#4. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Οι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.vistula.edu.pl και στο γραφείο προσλήψεων.
2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια αλλαγή δεν παραβιάζει τα κεκτημένα δικαιώματα του Συμμετέχοντα. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές που έγιναν στους Κανονισμούς θα παρέχονται στη διεύθυνση Διαδικτύου που αναφέρεται στην ενότητα 1 αρκετά εκ των προτέρων.
3. Η αποδοχή των Κανονισμών είναι συνώνυμη με τη συγκατάθεση για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντος από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τον Νόμο της 29ης Αυγούστου 1997 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Εφημερίδα των Νόμων του 2002 Αρ. 101, σημείο 926 όπως τροποποιήθηκε) για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Υποτροφιών. Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών είναι ο Διοργανωτής.
4. Ο Συμμετέχων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών έχει δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των δεδομένων του που αναφέρονται στην ενότητα 3
5. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το παρόν Πρόγραμμα Υποτροφιών θα επιλυθούν φιλικά. Τυχόν διαφορές που δεν θα επιλυθούν με διαπραγματεύσεις θα επιλύονται από το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία την έδρα του Πανεπιστημίου.
6. Σε όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας. Όλα τα υλικά που κατασκευάζονται με βάση αυτούς τους Κανονισμούς είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

REKTOR AFiB VISTULA

Wawzyniec Konarski, Καθ. AFiB Vistula

Αναδημοσίευση από το Gr.SantriNabawi.UK
9 Ιανουαρίου 2022

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια