Υποτροφία Μαλαισιανού Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας (MTCP) για Master στη ΜαλαισίαΓια να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الفتاح العليم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

Η δέσμευση της Μαλαισίας στη Συνεργασία Νότου-Νότου μέσω της ανταλλαγής των αναπτυξιακών εμπειριών και γνώσεων της Μαλαισίας με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θεσπίστηκε το 1980 με τη θέσπιση του Μαλαισιανού Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας (MTCP).

Υποτροφία Μαλαισιανού Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας (MTCP) για Master στη Μαλαισία
Υποτροφία Μαλαισιανού Προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας (MTCP) για Master στη Μαλαισία

Οι στόχοι του MTCP περιλαμβάνουν:
- ανταλλαγή εμπειριών με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.
- ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες χώρες.
- ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας Νότου-Νότου· και
- ενθάρρυνση και προώθηση της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το MTCP βασίζεται στην ιδέα ότι η πρόοδος μιας χώρας καθορίζεται από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου και των πόρων της. Τα βραχυπρόθεσμα μαθήματα σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μαλαισίας, καθώς και τα μακροχρόνια μαθήματα σε δημόσια πανεπιστήμια της Μαλαισίας, αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του MTCP.

Σε συνδυασμό με διάσημα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους, η ναυαρχίδα MTCP της Μαλαισίας παρέχει περισσότερα από 60 προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών τομέων σε αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο. Τα διάφορα προγράμματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του MTCP έχουν βοηθήσει περισσότερους από 34.500 συμμετέχοντες από 144 αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι τώρα.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας χορηγεί την υποτροφία MTCP, η οποία επιτρέπει σε φοιτητές από το εξωτερικό από φτωχές χώρες να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα αποκτούν τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεξιότητες για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας καταγωγής τους. Για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το βραβείο διαρκεί από 12 έως 24 μήνες.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Το MTCP προσκαλεί εγκάρδια τους αποφοίτους (πλήρους απασχόλησης Master) από τις χώρες αποδέκτες του MTCP για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022/2023: (Κατάλογος Χωρών Αποδεκτών MTCP σύμφωνα με το Παράρτημα Α)
2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Ιουλίου 2022

*Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ανοίγει δύο τύπους υποτροφιών ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι είστε υποψήφιος υποψήφιος επιπέδου Master για να επιλέξετε πραγματικά MIS ή MTCP, επειδή ο αριθμός διαβατηρίου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αίτηση για έναν τύπο υποτροφίας.


ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ

1. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος αιτήσεων μέσω του συνδέσμου https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php
Όλα τα παρακάτω έγγραφα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και πρέπει να ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (σκαναρισμένα και αποθήκευση σε μορφή PDF):
ένα. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα).
σι. Τελευταία Επιστολή Προσφοράς Εισδοχής από Πανεπιστήμια της Μαλαισίας για ακαδημαϊκή πρόσληψη 2022/2023 (Παρακαλούμε ανατρέξτε στη Λίστα Πανεπιστημίων).
ντο. Συστατική επιστολή από δύο (2) διαιτητές.
ρε. Δήλωση προθέσεων;
μι. Επικυρωμένο αντίγραφο Ακαδημαϊκής Μεταγραφής.
- Το αρχείο όλων των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις ακαδημαϊκές μετεγγραφές.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αντίγραφα των προπτυχιακών σπουδών τους. και
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από το Alma Mater των υποψηφίων που να περιγράφει το σύστημα βαθμών του πανεπιστημίου. Εάν το αντίγραφο ενός αιτούντος δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για CGPA, βαθμολογίες ή εκατοστημόριο βαθμολογίας, τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
φά. Βιογραφικό σημείωμα;
σολ. Επικυρωμένο αντίγραφο τεστ Αγγλικής Γλώσσας (TOEFL/ IELTS/ PTE/ CAE/ CPE/ MUET/ ισοδύναμο προσόν).
η. Επικυρωμένο αντίγραφο Διαβατηρίου ως απόδειξη ιθαγένειας (τουλάχιστον 18 μήνες ισχύος).
Εγώ. Έκθεση ιατρικής εξέτασης. και
ι. Απόδειξη εμβολιασμού για τον COVID-19.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υποψήφιοι για υποτροφίες για το Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας της Μαλαισίας (MTCP) πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
ένα. Όχι άνω των 45 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης.
σι. Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον Δεύτερη Κατηγορία Ανώτερης Κατηγορίας (Honours) ή ελάχιστο CGPA 3,5 ή ισοδύναμο σε επίπεδο προπτυχιακού τίτλου.
ντο. Απόδειξη επάρκειας αγγλικής γλώσσας:
- Σαρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου αποδεικτικού επάρκειας αγγλικής γλώσσας όπως το IELTS (ελάχιστη συνολική βαθμολογία 6). ή τεστ TOEFL με βάση το Διαδίκτυο με βαθμολογία 70 ή ισοδύναμο. ή
ρε. Διαθέτει άριστο επίπεδο υγείας πιστοποιημένο από γιατρό/ιατρό. Το κόστος του ιατρικού ελέγχου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα.
μι. Οι υπότροφοι πρέπει να πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους φοίτησης για μεταπτυχιακά προγράμματα στα επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Μαλαισίας (Παρακαλούμε ανατρέξτε στη Λίστα Πανεπιστημίων).
φά. Η αίτηση είναι ανοιχτή μόνο σε υποψήφιους που έχουν λάβει έγκυρη επιστολή/ες προσφοράς εισδοχής από τουλάχιστον ένα (1) πανεπιστήμιο στη Μαλαισία, αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ή όσοι έχουν εγγραφεί για περισσότερο από ένα εξάμηνο για μεταπτυχιακό.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Μεταπτυχιακό
*Μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης [Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών] για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022/2023*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3. Universiti Sains Malaysia (USM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM/IIUM)
8. Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
11. Universiti Tenaga Μαλαισίας (UNITEN)
12. Universiti Utara Malaysia (UUM)
13. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
15. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
16. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
17. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
18. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
19. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
20. Universiti Tun Hussein Onn Μαλαισία (UTHM)
21. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
22. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
23. Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στα Ισλαμικά Χρηματοοικονομικά (INCEIF)

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ MTCP

1. Αυτή η υποτροφία κάλυπτε:
ένα. Δίδακτρα
σι. Άλλα επιδόματα 3.500 RM ανά μήνα που περιλαμβάνουν:
- Επίδομα κόστους διαβίωσης
- Επίδομα βιβλίου
- Επίδομα εργαλείων
- Επίδομα ενοικίασης σπιτιού
- Επίδομα τοποθέτησης
- Επίδομα Διατριβής
- Επίδομα ταξιδιού
- Επίδομα Πρακτικής Κατάρτισης
- Επίδομα Λήξης Σπουδών
- Ιατρικό επίδομα
- Ασφαλιστικό επίδομα
ντο. Εφάπαξ αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μετ' επιστροφής από το πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο του μαθητή στη Μαλαισία και επιστροφή στη χώρα καταγωγής του μαθητή.
Τρόπος πληρωμής: Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιδόματα και άλλα οφέλη όπως αναφέρθηκαν παραπάνω από το Τμήμα Υποτροφιών του Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μαλαισίας μέσω των ατομικών λογαριασμών ταμιευτηρίου τους. Συνιστάται στους μαθητές να ανοίξουν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στη Μαλαισία κατά την άφιξή τους στη Μαλαισία.

ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προτεραιότητα θα δοθεί στους παρακάτω τομείς σπουδών:
1. Επιστήμη, Τεχνολογία και Μηχανική (εκτός της νοσηλευτικής, της ιατρικής, της κλινικής φαρμακευτικής)
2. Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση και Τραπεζική
3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
4. Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Επιστήμη
6. Γεωργία και Υδατοκαλλιέργεια
7. Εκπαίδευση
*Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε σχετικό μάθημα εντός των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
1. Ακαδημαϊκά επιτεύγματα υψηλού επιπέδου.
2. Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, γραφής και ανάγνωσης στην Αγγλική Γλώσσα.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι υπότροφοι πρέπει να πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους απασχόλησης για μεταπτυχιακό μεταπτυχιακό στη Μαλαισία κατά την περίοδο που αναφέρεται στην Επιστολή Προσφοράς Υποτροφιών.
2. Οι υπότροφοι δεν πρέπει να αλλάζουν το πρόγραμμά τους κατά τη διάρκεια της υποτροφίας παρά μόνο με γραπτή άδεια από το πανεπιστήμιο και τη Γραμματεία MTCP.
3. Οι υπότροφοι πρέπει να ακολουθούν τα εγκεκριμένα προγράμματα και να τηρούν τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους κώδικες δεοντολογίας του πανεπιστημίου.
4. Οποιαδήποτε αναστολή από το πανεπιστήμιο θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή της απονομής. Τα μηνιαία επιδόματα δεν καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αναστολής.
5. Είναι ευθύνη των επιτυχόντων να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση κατάλληλης θεώρησης εισόδου, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής εξέτασης. Το κόστος της αίτησης θεώρησης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες εφαρμογής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://visa.educationmalaysia.gov.my
6. Οι υπότροφοι πρέπει να διατηρήσουν ικανοποιητική πρόοδο και καλή κατάσταση, όπως ορίζεται από το πανεπιστήμιο υποδοχής, διαφορετικά η υποτροφία θα αποσυρθεί.
7. Οι υποτροφίες ισχύουν σε Πανεπιστήμια της Μαλαισίας και η έρευνα πρέπει να διεξάγεται στη Μαλαισία.
8. Οι υπότροφοι δεν επιτρέπεται να λάβουν καμία αμειβόμενη εργασία κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκτός εάν έχουν γραπτή έγκριση από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τη Γραμματεία του MTCP.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία MTCP, επικοινωνήστε με:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ MTCP
Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Υπουργείο Εξωτερικών
Επίπεδο 2, Wisma Putra 1
Νο. 1 Jalan Wisma Putra, Περιοχή 2,
62602 Putrajaya
Τηλέφωνο: +603-8887 4563
(8.30 π.μ. – 4.30 μ.μ. ώρα Μαλαισίας / Δευτέρα - Παρασκευή)
E-mail: mtcp@kln.gov.my

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Επίπεδο 2, Νο 2, Πύργος 2
Jalan P5/6, Precinct 5
62200 Putrajaya
Τηλέφωνο: +603-8888 1616 (Hotline) / +603-8870 6368
(8.30 π.μ. – 4.30 μ.μ. ώρα Μαλαισίας / Δευτέρα - Παρασκευή)
E-mail: international@mohe.gov.my
Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια σχετικά με το έντυπο αίτησης υποτροφίας MTCP. παρακαλούμε υποβάλετε το email σας με στιγμιότυπο οθόνης στη διεύθυνση:
mtcp@kln.gov.my ή international@mohe.gov.my

Αναδημοσίευση από το Gr.SantriNabawi.UK
12 Ιουνίου 2022

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την υποτροφία, ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάτω: Telegram, Instagram, Twitter και Facebook!Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια